Η οικονομία της Κύπρου έχει κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και παρά τις προσπάθειες ανάκαμψής της, ο τομέας των μη εξυπηρετούμενων δανείων χρήζει ακόμη προσοχής και βελτίωσης. Εν μέρη, λύση στο πρόβλημα δίδει το Μέρος VIA του Νόμου του 1965 (9/1965) που τέθηκε σε εφαρμογή με τον τροποποιητικό Νόμο 142(Ι) 2014 το οποίο…

Dear Clients, The Tax Department informs that the submission date for Income Tax Returns of Individuals (T.D.1) and Self Employed without accounts (T.D.1) for the year 2017 is extended until the 31th of October 2018. We remain available for any clarification or any assistance should be needed

Areti Charidemou Law Office is a proud Sponsor of the theatrical event “ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ” which will take place on Wednesday 13th of June 2018 at Patichio Theatre.

Areti Charidemou Law Office will be attending the ‘Made in Cyprus Exhibition’ at the Lee Valley Athletics Centre UK on the 27th and 28th of May 2018. Join us to learn more about relocation and citizenship incentives, the favourable tax jurisdiction system and benefits of investing in Cyprus.

Are you looking to relocate to Cyprus? Moving over for work? To retire? For a better lifestyle? Whatever your reason, you need help negotiating the immigration minefield. Areti Charidemou & Associates LLC have vast experience advising on all aspects of immigration law. Services include: Employment permits Immigration permits Cyprus Citizenship (including Citizenship Through Investment Visas…

Dear Clients, Since 9th of April 2016 the Central Bank of Cyprus (CBC) has activated the Deposit Guarantee Scheme (DGS) compensation for FBME Bank Ltd – Cyprus Branch (FBME) deposit holders. The Deposit Guarantee and Resolution of Credit and Other Institutions Scheme, which has been established by Law (“the DGS”), will pay via the Deposit…

Dear Clients, We would like to inform you that the Cyprus Tax Department informs about the submission date for Income Tax Returns of Companies (IR 4) and Self Employed with accounts (IR1 Acc) for the year 2016 is extended until the 30th of June 2018. For any information, please do not hesitate to contact us….

Dear clients, We would like to inform you that the Cyprus Tax Department has issued a further reminder that tax returns (Personal Income Tax(IR1))  for the year 2017 must be submitted electronically, by means of its TAXISnet web portal. Meanwhile you are urged to register with the TAXISnet system. The deadline for submission of your…

On January 17th and 20th in Hanoi and Ho Chi Minh, Vietnam, Areti Charidemou & Socrates Ellinas of Areti Charidemou and Associates LLC held a workshop dedicated to Cyprus Tax, Corporate and Immigration incentives. The event was attended by many private individuals and corporate representatives from all over Vietnam, being prospective immigrants, international home buyers, potential…

Payments of pay as you earn tax (PAYE) Dear Clients, Payments of PAYE (“Pay as you earn” tax deduction on employees’ salaries) in the district offices of the Inland Revenue Department (Cyprus Tax Authority) will only be acceptable until the 28th of February 2018. As from the 1 March 2018, the Cyprus Tax Authority will…