Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property announces that according to the Companies (Amendment) Law 2024, L.25(I)/2024, which was published in the Official Gazette of the Republic on March 15, 2024, the annual fee for companies registered in the Register of the Registrar of Companies is abolished from 2024 onwards. The annual fees for the years from 2011 – 2023 continue to apply.

According to the Amending Law 2024, L.25(I)/2024, dated March 15, 2024, for those companies that have already paid the annual fee of 2024, a refund of fees will be made as follows:

a. For online payments made through JCC, the excess amount will be refunded directly to the card with which the payment was made, without any further action by the applicant.

b. For payments made to the Cashier of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, the excess amount will be refunded to the applicant’s Bank Account upon presentation to the Cashier of the Department of form KE1, the payment document, together with the authorization form for payments by FIMAS, accompanied by a photocopy of the statement of the Bank Account to be credited, as described in the Authorisation Form.

Κατάργηση ετήσιου τέλους εταιρειών για το έτος 2024 κι έπειτα

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2024, το ετήσιο τέλος των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταργείται από το 2024 κι έπειτα. Τα ετήσια τέλη για τα έτη από το 2011 – 2023 συνεχίζουν να ισχύουν.

Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024, για όσες εταιρείες έχει ήδη καταβληθεί το ετήσιο τέλος του 2024, θα γίνει επιστροφή τελών ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τον αιτητή.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση στο Ταμείο του Τμήματος του εντύπου ΚΕ1, του δικαιολογητικού πληρωμής, μαζί με το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο της κατάστασης του Τραπεζικού Λογαριασμού που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.

CategoryNews, Newsletters