Liên Hệ

Số 21 Đường Vasili Michailidi, 3026, Thành phố Limassol, Cộng hoà Síp, P.O.Box 54708, CY-3727
Bản đồ

Điện thoại: +357 25508000
Fax: +357 25508032

LÀM VIỆC TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU
08:30 -13:00 – 14:30 – 18:00