Nhóm Luật sư Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi cung cấp những lời khuyên hữu ích để giúp quản lý, thực thi và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ ở Síp, Châu Âu và trên toàn thế giới. Chúng tôi tư vấn liên quan đến tất cả các loại sở hữu trí tuệ, bao gồm bảo hộ bằng sáng chế và thương hiệu, đăng ký thiết kế, bản quyền và cấp phép sử dụng công nghệ.

Chương trình đóng thuế ưu đãi của Síp tên là “Chế độ sở hữu trí tuệ” đã giúp Síp trở thành một trong những vị trí chủ chốt trong ngành này.

Liên lạc với chúng tôi

Marina Loizou

Người biện hộ - Luật sư