Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý về luật hải quân và vận tải biển, tư vấn cho chủ sở hữu, quản lý, người thuê tàu, bên giao nhận vận tải và các công ty bảo hiểm của họ. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ trong việc mua bán tàu biển, hợp đồng thuê tàu và các thỏa thuận vận chuyển khác. Chúng tôi cũng tư vấn về hệ thống thuế trọng tải được Châu Âu thông qua nhằm tiết kiệm đáng kể cho chủ tàu, người thuê tàu và người quản lý tàu khi tham gia vận tải quốc tế.

Luật Hàng Hải là một lĩnh vực trong đó nhóm của chúng tôi đã đầu tư thời gian, nguồn lực và tiếp nhận các lời khuyên hữu ích để đạt đến thành công trong việc thuyết phục khách hàng chọn Síp là lựa chọn hàng đầu của họ.

Liên lạc với chúng tôi

Andrea Antoniou

Người biện hộ - Trưởng luật sư phòng luật doanh nghiệp