THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: +357 25508000
socrates@aretilaw.com

LĨNH VỰC

Luật thương mại
Luật thuế
Uỷ thác quốc tế
Luật hàng hải
Luật tài chính và ngân hàng
Luật hợp đồng

Socrates tốt nghiệp với bằng Cử nhân Luật của Đại Học Essex vào năm 2009 và nhận được bằng Thạc Sĩ Luật Thương Mại của Đại Học Edinburgh vào năm 2010. Luận án của ông viết về Mua bán và Sáp nhập (Quy định của Hội đồng 139/2004). Ông đủ tư cách trở thành một luật sư biện hộ vào năm 2011.

Socrates tham gia Areti Charidemou & Associates LLC với vai trò Chuyên viên pháp lý năm 2010 và được bổ nhiệm làm Trưởng luật sư Phòng luật doanh nghiệp và thương mại vào năm 2012.

 • Thành viên

  • Hiệp hội Luật sư Cộng hoà Síp
  • Hiệp hội Luật sư Limassol
  • Hiệp hội Luật sư Athens
  • Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA)
  • Hiệp hội Kế hoạch Thuế Quốc tế(ITPA)
 • Xuất bản

  • Cảng Limassol: Gợi Lại Câu Chuyện Thành Công của Piraeus? Tạp chí Gold Magazine, số tháng 09/2015, Ấn bản Đặc biệt – Hàng Hải Síp năm 2015
  • Cộng hoà Síp có những thay đổi quan trọng đối với luật thuế, Tạp chí Tài chính Thế giới, số tháng 10/2012
  • Síp có đủ khả năng để bỏ điểm bán hàng của thuế doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập tài chính khu vực Châu Âu đang đến gần? (phỏng vấn), Tạp chí Gold Magazine, số tháng 01/2012
  • Đánh bại thị trường quốc tế: Những lợi thế của Síp khi là một quỹ tài trợ, Tạp chí Tài chính Thế giới, số tháng 12/2011

CONTACT ME