THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: +357 25508000
savvas.patsalos@aretilaw.com

LĨNH VỰC

Luật doanh nghiệp
Luật thương mại
Luật hợp đồng

Savvas tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh doanh tại Đại học Leeds Beckett năm 2007 và sau đó nhận bằng Thạc Sĩ Luật ngành Luật và Chiến lược Kinh đoanh của Đại học Sheffield Hallam năm 2008. Luận án của anh tập trung vào Mô hình Quản trị Doanh nghiệp ở Anh và Mỹ, nêu bật ý nghĩa của luật Sarbanes-Oxley của Hoa Kỳ năm 2002 đối với các công ty ở Anh.

Savvas có bằng Cử nhân Luật danh dự (LL.B Honours) từ Đại học Leicester vào năm 2014 và có đủ điều kiện là luật sự biện hộ vào năm 2015.

Savvas tham gia Areti Charidemou & Associates LLC vào năm 2016 với vị trí Chuyên viên pháp lý Phòng luật doanh nghiệp và thương mại.

  • Thành viên của

    • Hiệp hội Luật sư Cộng hoà Síp
    • Hiệp hội Luật sư Limassol

LIÊN HỆ VỚI TÔI