THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: +357 25508000
katerina.papageorgiou@aretilaw.com

LĨNH VỰC

Luật doanh nghiệp
Luật thương mại

Katerina tốt nghiệp từ trường Đại học Síp vào năm 2012 với bằng Cử nhân Luật danh dự (LL.B Honours). Cô ấy đủ tư cách là một luật sự biện hộ năm 2014.

Katerina gia nhập Areti Charidemou & Associates LLC vào năm 2014 với vị trí Chuyên viên pháp lý Phòng doanh nghiệp và thương mại, nơi cô ấy đã phát triển chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ cấp phép và duy trì cho các công ty tài chính (các công ty và quỹ đầu tư).

  • Thành viên của

    • Hiệp hội Luật sư Cộng hoà Síp
    • Hiệp hội Luật sư Kerynia

LIÊN HỆ VỚI TÔIE