THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: +357 25508000
gdiogenous@aretilaw.com

LĨNH VỰC

Luật hình sự
Luật dân sự
Luật gia đình
Luật thuê tài sản
Tranh tụng và giải quyết tranh chấp kinh doanh và thương mại
Luật bảo hiểm
Luật lao động và hoà giải

Georgios đã theo học tại Đại học Birmingham và tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật danh giá (LL.B Honours) với chứng chỉ hành nghề luật sư.

Georgios đủ điều kiện là một luật sư biện hộ độc lập năm 2010. Ông gia nhập Areti Charidemou & Associates LLS vào năm 2011 với cương vị Trưởng luật sư Phòng Tranh tụng và giải quyết tranh chấp.

  • Thành viên của

    • Hiệp hội Luật sư Cộng hoà Síp
    • Hiệp hội Luật sư Limassol

LIÊN HỆ VỚI TÔI