THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: +357 25508000
epilavaki@aretilaw.com

LĨNH VỰC

Bất động sản

Evi theo học tại trường Đại học Sheffield và tốt nghiệp năm 2010 với bằng Cử nhân Luật danh dự (LLB Honours) và tiếp tục nhận được bằng Thạc sĩ Tội phạm Quốc tế cũng tại trường đại học đó. Cô ấy đủ tư cách là một luật sư biện hộ vào năm 2012.

Evi gia nhập Areti Charidemou & Associates LLC vào năm 2013 với vị trí Chuyên viên pháp lý Phòng Bất động sản.

  • Thành viên của

    • Hiệp hội Luật sư Cộng hoà Síp
    • Hiệp hội Luật sư Limassol

LIÊN HỆ VỚI TÔI