THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: +357 25508000
christina.fiakka@aretilaw.com

LĨNH VỰC

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp kinh doanh và thương mại

Christina theo học tại trường đại học Aristotle của Thessaloniki, Hy Lạp và tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật (LLB) năm 2011. Cô ấy đã đủ tư cách là một luật sư biện hộ độc lập vàp năm 2012.

Christina gia nhập Areti Charidemou & Associates LLC vào năm 2014 với tư cách là Chuyên viên pháp lý của Phòng tranh tụng và giải quyết tranh chấp.

  • Thành viên của

    • Hiệp hội Luật sư Cộng hoà Síp
    • Hiệp hội Luật sư Famagusta

LIÊN HỆ VỚI TÔI