THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: +357 25508000
a.antoniou@aretilaw.com

LĨNH VỰC

Luật doanh nghiệp
Luật thương mại
Luật tài chính ngân hàng
Luật hàng hải

Andria theo học tại Đại học Reading và tốt nghiệp năm 2010 với bằng Cử nhân Luật danh dự (LL.B Honours). Cô tiếp tục theo học tại trường Đại học Bristol, nơi cô nhận bằng Thạc sĩ Luật (LL.M) ngành Luật Thương mại vào năm 2011. Cô đạt đủ điều kiện trở thành một luật sư vào năm 2012.

Andria gia nhập Areti Charidemou & Associates LLC vào năm 2012 với cương vị Chuyên viên pháp lý Phòng luật doanh nghiệp và thương mại.

  • Thành viên của

    • Hiệp hội Luật sư Cộng hoà Síp
    • Hiệp hội Luật sư Limassol
  • Xuất bản

    • Cảng Limassol: Gợi Lại Câu Chuyện Thành Công của Piraeus? Tạp chí Gold Magazine, số tháng 09/2015, Ấn bản Đặc biệt – Hàng Hải Síp năm 2015

CLIÊN HỆ VỚI TÔI