Điều khoản và Điều kiện của Trang web

Đây là trang web của Areti Charidemou & Associates LLC, một Công ty Luật được đăng ký theo luật pháp của Cộng hòa Síp theo số đăng ký 240348, có trụ sở tại Số 21 Đường Vasili Michailidi, 3026, Thành phố Limassol, Cộng hoà Síp.

Bằng cách sử dụng www.aretilaw.com (“Trang web”), bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Mục Các Điều khoản và Điều kiện này để chi phối việc sử dụng Trang web của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@aretilaw.com.

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần thông báo và sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng tải. Bằng cách sử dụng Trang Web này, bạn đang cho biết sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian có thể được sửa đổi.

Khước từ

Các tài liệu có trong trang web này không nhằm mục đích cố vấn pháp lý liên quan đến các hoàn cảnh cụ thể và không nên dựa vào. Việc sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào không thiết lập mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng.

Tài liệu được cung cấp trong Website này chỉ nhằm mục đích thông tin. Bất kỳ liên kết dẫn đến các trang web công khai khác được cung cấp chỉ vì sự thuận tiện. Areti Charidemou & Associates LLC không đại diện, tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết về tính chính xác, có thẩm quyền hoặc đầy đủ của thông tin trên trang web này.

Mặc dù Website này có các liên kết đến các trang web khác, Areti Charidemou & Associates LLC không bảo đảm, cam kết hoặc đại diện liên quan đến các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin chứa trên các trang web khác, kiểm soát biên tập hoặc khác trên các trang web khác.

Trừ khi được yêu cầu của pháp luật, Areti Charidemou & Associates LLC cũng như các công ty trực thuộc hoặc doanh nghiệp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại (trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc kiểu mẫu). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại (mất mát về lợi nhuận, ưu đãi, dữ liệu hoặc những tổn thất vô hình khác) do việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng Website hoặc nội dung của nó hoặc từ bất kỳ sự gián đoạn hoặc trì hoãn truy cập Trang web vì bất cứ lý do nào.

Lưu ý rằng việc gửi e-mail tới văn phòng của chúng tôi không tạo ra mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng, và sẽ không có mối quan hệ nào được thiết lập trừ khi có một hợp đồng thể hiện mối quan hệ giữa công ty và khách hàng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin bí mật hoặc đặc quyền cho chúng tôi cho đến khi bạn xác nhận thiết lập mối quan hệ với chúng tôi.

Các liên kết có thể xuất hiện trên trang này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn trong việc xác định và truy cập các nguồn thông tin khác và không được hiểu là được xác nhận bởi (hoặc liên kết) với văn phòng của chúng tôi. Hơn nữa, Areti Charidemou & Associates LLC không ngụ ý rằng nó được phép sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký, biểu tượng, logo, hoặc con dấu có thể được phản ánh trong bất kỳ các liên kết này.

Areti Charidemou & Associates LLC đã cố gắng tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và đạo đức trong việc tạo ra trang web này.

Bản quyền

Tất cả các thông tin và tài liệu được đăng trên Website này phải tuân theo bản quyền của Areti Charidemou & Associates LLC và các cá nhân hoặc tổ chức khác theo luật định. Bất kỳ việc sao chép, truyền lại, tái bản, hoặc sử dụng tất cả hoặc một phần bất kỳ tài liệu nào tìm thấy trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng, liên kết, liên kết ẩn, hoặc sửa đổi nội dung của nó bị nghiêm cấm, trừ khi đã có văn bản cho phép trước do Areti Charidemou & Associates LLC cấp hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng. Tất cả các quyền khác được bảo lưu.

Tên, logo, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của Areti Charidemou & Associates LLC xuất hiện trên trang này không được sử dụng trong bất kỳ quảng cáo, ấn phẩm, tiếp thị hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác có liên quan đến sự chứng thực hoặc tài trợ của Areti Charidemou & Associates LLC, hoặc liên kết với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Trang web này và bất kỳ trang web nào khác có chứa tài liệu có bản quyền, thương hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, ảnh, video, đồ họa, âm nhạc, âm thanh và toàn bộ nội dung của Website được bảo vệ bởi bản quyền như một công việc tập thể theo luật bản quyền Cộng hòa Síp.

Areti Charidemou & Associates LLC sở hữu một bản quyền trong việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và cập nhật nội dung, cũng như trong nội dung gốc. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm tái bản, hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ, toàn bộ hoặc một phần nội dung. Nếu sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu có bản quyền nào được cho phép, bạn sẽ phải thực hiện độc lập và đồng ý không thay đổi hoặc xóa bỏ tác giả, thương hiệu hoặc thông báo bản quyền. Bạn thừa nhận rằng bạn không có được bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách tải xuống các tài liệu có bản quyền.

Trừ khi được chỉ định khác, tất cả nội dung và thiết kế của Website này chúng tôi đều giữ bản quyền. Chúng tôi sở hữu tất cả các bản quyền hoặc sử dụng trang web theo giấy phép hoặc luật áp dụng. Bạn có thể tạo một bản sao tạm thời của tất cả hoặc một phần của Website này trên máy tính của bạn vì mục đích duy nhất để xem và in một bản sao của toàn bộ trang của Website này để sử dụng cá nhân, với điều kiện là bất kỳ thông báo bản quyền nào trên trang đó không bị xóa. Bạn không được, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào:

  • in lại, sửa đổi, lưu trữ trong một hệ thống truy xuất, truyền tải, in, hiển thị, thực hiện, xuất bản hoặc tạo các tác phẩm tái bản từ bất kỳ phần nào của nội dung hoặc thiết kế của trang web này;
  • khiến bất kỳ nội dung nào trên Website bị nhúng vào một trang web khác; hoặc là
  • thương mại hoá bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang web này,

trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc theo sự cho phép của luật bản quyền hiện hành.

Xuất bản

Bất kỳ ấn phẩm nào được cung cấp trong hoặc thông qua Website này cung cấp thông tin tổng quát hoặc không, và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Các ấn phẩm có thể được cập nhật và sửa đổi theo thời gian. Chúng tôi cố gắng để chỉnh sửa việc biên soạn các tài liệu này, tuy nhiên, các tài liệu có thể không phản ánh sự phát triển gần đây nhất hoặc sự thật. Các kết quả pháp lý, thương mại, tài chính hoặc bất kỳ kết quả nào khác trong tương lai hoặc khi áp dụng luật pháp của các cơ quan pháp lý khác nhau có thể khác với bất kỳ kết quả tiềm năng nào được mô tả trong các ấn phẩm xuất bản.

Khách truy cập vào trang web này không nên hành động trên cơ sở bất kỳ ấn phẩm nào mà không cần có sự tư vấn cụ thể cho tình huống của mình. Việc sử dụng Website này hoặc nhận bất kỳ ấn phẩm nào không nhằm và không tạo ra mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng.

Bảo vệ

Areti Charidemou & Associates LLC cam kết đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp thông qua Website này sẽ được bảo vệ an toàn một cách tốt nhất. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép Areti Charidemou & Associates LLC đã có các thủ tục phù hợp để bảo vệ thông tin thu thập trực tuyến.

Cookies

Areti Charidemou & Associates LLC sử dụng công nghệ để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web và để phân biệt bạn với những người dùng trang web khác của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm của bạn khi bạn duyệt Website.

Trang web sử dụng cookie để giám sát các sở thích duyệt web. Cookie là một tập tin nhỏ chứa chữ cái và số được gửi đến trình duyệt của bạn và lưu trữ trên ổ cứng của máy tính (hoặc thiết bị hỗ trợ internet) khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie có thể được sử dụng để nhận dạng người dùng lặp lại, tạo điều kiện cho người dùng tiếp tục truy cập và sử dụng trang web và cho phép trang web theo dõi hành vi sử dụng và tổng hợp dữ liệu, cho phép cải tiến nội dung và quảng cáo đúng mục tiêu. Cookie không phải là các chương trình đi vào hệ thống của bạn và khiến các tập tin bị hỏng. Nói chung, cookie hoạt động bằng cách ký hiệu người dùng đó thành một dãy số đặc biệt và không có ý nghĩa gì khách ngoài việc chỉ định trang web. Nếu bạn không muốn thông tin bị thu thập thông qua việc sử dụng cookie, có một thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận tính năng cookie; tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng các cookie có thể là cần thiết để cung cấp cho bạn một số tính năng nhất định (ví dụ như cung cấp thông tin tùy chỉnh) sẵn có trên Website và nếu cookie bị xóa hoặc bị chặn thì Website có thể không hoạt động chính xác và bạn không thể truy cập một số khu vực.

Trang web này có thể liên kết tới các trang web của bên thứ ba mà cũng có thể sử dụng các cookie mà chúng tôi không kiểm soát được bất cứ điều gì. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan để biết thông tin về bất kỳ cookie nào có thể được sử dụng.

Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những cookie đã được thiết lập và cách quản lý và xóa chúng, bạn có thể xem tại http://www.allaboutcookies.org/

Luật áp dụng

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Síp, các tòa án sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp phát sinh dưới đây hoặc từ việc sử dụng Trang web.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các điều khoản hoặc gợi ý của chúng tôi về cách sử dụng hoặc cải tiến trang web của chúng tôi hoặc nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì khi truy cập trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Địa chỉ:

Số 21 Đường Vasili Michailidi,

3026, Thành phố Limassol, Cộng hoà Síp

Điện thoại: +357 25 508 000

Fax: +357 25 508 032

email: info@aretilaw.com