Hiệp định về thuế hai lần giữa Síp và Luxembourg đã được ký, là hiệp định đầu tiên giữa hai nước. Nó sẽ có hiệu lực khi được Síp và Luxemburg phê chuẩn.

CategoryBản tin, Tin tức