Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Hạ viện Síp, nhằm mục đích hài hoà pháp luật với Nghị định Thuế giá trị gia tăng của Châu Âu, đã bỏ phiếu ngày 30/11/2017 về Luật Thuế GTGT mới, sửa đổi theo Luật Thuế GTGT bản chính N.95 (I)/2000.

 1. Thuế GTGT bán đất xây dựng (áp dụng từ ngày 02/01/2018)

Việc cung cấp đất chưa được xây dựng trong quá trình hoạt động kinh doanh phải chịu thuế GTGT theo thuế suất GTGT chuẩn là 19%.

Hoạt động kinh doanh phải dựa trên thực tế của từng trường hợp. Việc cung cấp đất đai không bị đánh thuế khi nó được thực hiện như một giao dịch độc lập.

Các tiêu chí nên được xem xét để xác định xem việc cung cấp đất chưa được xây dựng có đang trong quá trình hoạt động kinh doanh không:

 • Hoạt động này có phải là một hoạt động kinh doanh nghiêm túc không?
 • Hoạt động này có phải là nghề nghiệp hoặc chức năng, vốn được theo đuổi tích cực với sự liên tục hợp lý hay dễ nhận biết?
 • Hoạt động có tính chất nhất định về giá trị hàng quý hoặc hàng năm của vật tư chịu thuế (nhớ rằng các loại hàng được miễn thuế cũng có thể là một doanh nghiệp) không?
 • Hoạt động được tiến hành theo cách thường xuyên và dựa trên các nguyên tắc kinh doanh ổn định và được công nhận?
 • Hoạt động chủ yếu có liên quan đến việc xem xét là tài sản chịu thuế hay không?
 • Có phải tài sản chịu thuế có tài nguyên mà người tiêu dùng có thể thu được lợi ích từ những tài nguyên đó?

Ví dụ

 • Bán đất chưa xây dựng của người thừa kế đất và không tiến hành hoạt động kinh doanh và giao dịch này diễn ra sau bảy (7) hoặc mười (10) năm tiếp theo là giao dịch cho một lô đất khác, thì điều này là một dấu hiệu mạnh mẽ nhận biết đây là một giao dịch độc lập.
 • Nếu lô đất là tài sản của công ty, việc xử lý nó sẽ là một giao dịch có tính thuế (có thể GTGT), không phân biệt loại hình hoạt động kinh tế mà công ty thực hiện.
 • Cung cấp hai (2) thửa đất vào năm 2017 và ba (3) thửa đất vào năm 2018. Các giao dịch này là dấu hiệu của hoạt động kinh doanh.

Không có thuế GTGT đối với việc cung cấp đất ở khu chăn nuôi hoặc các khu vực không có ý định phát triển như khu vực bảo vệ môi trường, khảo cổ và nông nghiệp.

B.Thuể GTGT về việc cho thuê tài sản (áp dụng từ ngày 13/11/2017)

Việc thuê hoặc cho thuê bất động sản với người đóng thuế đối với cơ sở kinh doanh (tất cả các tài sản không thuộc tài sản ở) được coi là giao dịch chịu thuế và bị đánh thuế 19%.

Bên cho thuê sẽ có quyền lựa chọn những giao dịch đó để tiếp tục được miễn trừ bằng cách thông báo với Ủy Viên. Nếu đúng, nó không thể rút lại một thời gian sau đó.

Dựa trên pháp luật mới:

 • việc cho thuê hoặc thuê bất động sản với người đóng thuế để hoạt động kinh doanh được coi là giao dịch chịu thuế và được đánh thuế ở mức 19%, trừ khi tòa nhà được sử dụng làm nhà ở
 • áp dụng ở trên với điều kiện là việc bắt đầu hợp đồng cho thuê hoặc thuê đã diễn ra vào hoặc sau khi có hiệu lực của luật sửa đổi
 • Giá trị tài sản trong khoảng thời gian một năm phải vượt quá 15.600 Euro
 • Bên cho thuê có thể lựa chọn miễn thuế GTGT cho việc cho thuê hoặc cho thuê bất động sản (phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sẽ được xác định bằng cách thông báo trong Công báo của Chính phủ) với điều kiện bên cho thuê thông báo cho Ủy viên thuế về quyết định này
 • Bên cho thuê không thể thay đổi quyết định về việc miễn thuế GTGT trong hợp đồng thuê hoặc cho thuê

Hợp đồng hiện tại về việc thuê hoặc cho thuê bất động sản (trừ tài sản nhà ở), vẫn còn hiệu lực và không bị ảnh hưởng bởi sửa đổi trên. Do đó, việc thuê/cho thuê được coi là một giao dịch được miễn thuế và không phải chịu thuế.

Trong trường hợp chấm dứt và ký kết hợp đồng mới sau ngày 13 tháng 11 năm 2017, việc thuê/cho thuê sẽ là một giao dịch chịu thuế.

Hoàn thuế GTGT

Đối với tài sản mà hợp đồng thuê được thực hiện như là một giao dịch được miễn thuế trước ngày 13 tháng 11 năm 2017, bên cho thuê có quyền khấu trừ thuế GTGT đối với chi phí xây dựng của tòa nhà, với điều kiện là (i) không vượt quá 10 năm kể từ ngày xây dựng/ ua, và (ii) bên cho thuê ký hợp đồng thuê/ cho thuê mới sau ngày 13 tháng 11 năm 2017 (tức là giao dịch chịu thuế).

Trong trường hợp tài sản thuộc phạm vi 10 năm, thuế GTGT của chi phí xây dựng se được điều chỉnh cho những năm còn lại, bắt đầu từ năm sử dụng ban đầu. Việc sử dụng ban đầu được coi là thời điểm mua lại tòa nhà hoặc sử dụng lần đầu tiên tùy theo sự kiện nào đến trước và người sở hữu là người đã đăng ký GTGT hay không.

 1. Phí chuyển ngược đối với việc chuyển nhượng tài sản trong bối cảnh tái cấu trúc khoản vay (áp dụng từ ngày 02/01/2018)

Áp dụng khi một tài sản được chuyển từ người đi vay trong quá trình tái cơ cấu khoản vay cũng như theo thủ tục chuyển nhượng bắt buộc đối với người cho vay.

Quy định này được ban hành để tạo thuận lợi cho việc thanh toán thuế GTGT trong trường hợp người nộp thuế không còn ở trong tình trạng tài chính bền vững nữa, do đó ngân hàng phải giữ lại tài sản đã được cầm để đảm bảo cho các khoản cho vay.

Các nguồn cung cấp ở trên được coi là các giao dịch chịu thuế cho cả người nhận và người tạo ra chúng, với điều kiện người nhận tiền nhận hàng.

Việc khấu trừ thuế GTGT đối với các giao dịch nói trên dựa trên phương pháp tính phí ngược để thực hiện, nếu:

 • người đóng thuế cung cấp tài sản cho người nhận
 • người nhận là người chịu thuế tại thời điểm giao dịch và nhận tài sản để hoạt động kinh doanh
 • thuế đầu vào được khấu trừ bởi người đóng thuế, với điều kiện người nhận phải chịu thuế GTGT

Liên hệ

Tư vấn thuế

Andreas Avgousti

Andreas.Avgousti@aretilaw.com

CategoryUncategorized