Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Các khách hàng thân mến,

Chúng tôi muốn lưu ý rằng theo Luật Doanh nghiệp Síp, Điều 113, tất cả các công ty có nghĩa vụ phải trả khoản thuế phí là 350 Euro cho năm 2017.

Xin lưu ý rằng thời hạn thanh toán là 30/06/2017. Nếu khoản phí này không được thanh toán vào 30/06/2017, sẽ bị phạt như sau:

  • Số tiền phải trả là 385 Euro nếu thanh toán từ 01/07/2017 – 30/08/2017
  • Số tiền phải trả là 490 Euro nếu thanh toán từ 01/09/2017 – 30/11/2017
  • Số tiền phải trả là 500 Euro nếu thanh toán sau ngày 30/11/2017

Cũng xin lưu ý rằng công ty nào còn tồn đọng khoản thanh toán cho năm trước cũng có thể thanh toán cho những năm sau như sau:

  • 350 Euro cho năm 2011. Các công ty đang hoạt động được miễn nộp phí cho năm 2011
  • 490 Euro cho năm 2012. Các công ty đang hoạt động được miễn nộp phí cho năm 2012
  • 490 Euro cho năm 2013
  • 490 Euro cho năm 2014
  • 490 Euro cho năm 2015
  • 490 Euro cho năm 2016.

Việc không thanh toán tiền thuế phí có thể dẫn đến việc huỷ đăng ký (tạm dừng hoạt động) công ty từ Cục Đăng Ký Kinh Doanh. Việc khôi phục công ty chỉ có thể được thực hiện thông qua quyết định của Tòa án.

Do đó, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn chuyển tiền thuế phí vào Tài khoản Khách hàng của chúng tôi, xác nhận với chúng tôi khi thanh toán và ghi tên của Công ty cũng như năm bạn gửi tiền, ví dụ: THUẾ 2017, CÔNG TY TNHH ABC.

CategoryUncategorized