Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Cục Đăng Ký Kinh Doanh thông báo rằng vào ngày 31/03/2017, Cục sẽ tiến hành xóa các công ty Síp mà chưa thanh toán phí đóng thuế hàng năm trong hơn một năm kể từ ngày được yêu cầu thanh toán.

Do đó, các công ty Síp chưa đóng thuế hàng năm cho năm 2012, 2013, 2014 và 2015 sẽ được công bố trong Công báo chính thức của Chính phủ trong thời gian 3 tháng và sau đó sẽ bị xoá khỏi Cục Đăng Ký Kinh Doanh.

Để tránh bị xóa khỏi Cục Đăng Ký, bạn được yêu cầu phải thanh toán 490 Euro cho mỗi năm vào tài khoản khách hàng của Cục, chi tiết:

NGƯỜI THỤ HƯỞNG: ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C

TÀI KHOẢN VÃNG LAI CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG: 240 – 01 – 482002 – 03 (EUR)

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ: CY69 0050 0240 0002 4001 4820 0203

MÃ SWIFT: HEBACY2N

NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG: NGÂN HÀNG HELLENIC

ARCH. MAKARIOU & IOANNI POLEMI 131

3508 – LIMASSOL

Vui lòng ghi rõ tên của công ty và những năm phải thanh toán thuế phí trong phiếu chuyển tiền.

CategoryUncategorized