Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua một quyết định sửa đổi Đề án Nhập quốc tịch cho các nhà đầu tư vào Síp theo trường hợp ngoại lệ đã được sửa đổi, theo mục 111A (2) của Luật Đăng ký Dân sự 2002-2015. Các nhà đầu tư bây giờ có thể nộp đơn xin Giấy phép Nhập tịch Síp bằng cách làm đơn độc lập (đơn xin đầu tư tập thể trước đây đã bị bãi bỏ) khi thực hiện đầu tư theo các tiêu chí mới trong thời gian ba năm. Những sửa đổi chính là:

  • Số tiền đầu tư đã được giảm xuống còn 2 triệu Euro cộng 500.000 Euro (chưa bao gồm GTGT) đối với tài sản nhà ở
  • Người nộp đơn phải nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn để được chấp thuận thành công dân Síp
  • Cha mẹ của người nộp đơn cũng có thể nộp đơn xin công dân Síp theo trường hợp ngoại lệ với điều kiện là họ có tài sản nhà ở vĩnh viễn trị giá ít nhất là 500.000 Euro (không bao gồm GTGT)
  • Trường hợp giá mua bất động sản vượt quá 500.000 Euro (không bao gồm thuế GTGT), số tiền vượt quá có thể được tính và bao gồm trong toàn bộ đầu tư
  • Đã đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Síp
  • Tiêu chí huy động tiền gửi ngân hàng đã bị bãi bỏ
  • Có thể kết hợp tất cả các tiêu chí kinh tế khác
  • Một loạt các khoản đầu tư hiện nay có thể bao gồm cả nhà đất, quỹ đầu tư và tài sản tài chính (trái phiếu và giấy nợ) của các công ty Síp do CySEC ban hành.
CategoryUncategorized